Persoonlijk en doelgericht begeleiden

De rode draad doorheen de aanpak van Enigma Coach is de individuele en positieve benadering. We starten steeds vanuit jouw eigen vragen en noden, koppelen hier een doelstelling aan en werken tijdens een individueel traject aan het bereiken van jouw persoonlijk doel. Tijdens dit persoonlijk traject kunnen we kiezen voor het klassieke één-op-één gesprek of voor een meer creatieve benadering. Enigma Coach maakt hiervoor onder meer gebruik van verschillende onderbouwde gestandaardiseerde trajecten.

Waarom kunst in onze coachingstrajecten

Kunsttherapie is een vorm van therapie dat gebruik maakt van beeldvorming aan de hand van verschillende crea-materialen. En dit in een ondersteunende/vertrouwde relatie met de coach. Om zo gedachten, gevoelens, patronen, problemen en bezorgdheden te ontdekken en in kaart te brengen. Kunstzinnig bezig zijn zal helpen om te groeien, te herstellen, te veranderen en te genezen.

Kunsttherapie gaat niet over het creëren van het mooiste werk of het ontwikkelen van echte skills. Het gaat over het vinden van een eigen weg om emoties te uiten binnen een veilige omgeving. Al doende ontwikkel je nieuwe vaardigheden en leer je jezelf beter kennen. Het is niet het eindwerk die telt, maar het proces en de communicatie die tot stand komt via het gekozen medium. Elkeen die zich engageert om via kunsttherapie zijn hulpvraag aan te pakken zal een persoonlijk proces doormaken. Dit zal ervoor zorgen dat het kunstwerk een weerspiegeling wordt van deze persoonlijke groei. Wat elk stuk uniek maakt en het onmogelijk is om te vergelijken met anderen.

Een artistieke aanleg of voorkennis is niet nodig om met deze vorm van therapie succes te ervaren. Wanneer het gaat over emoties zijn we allemaal experts en zo zal elk kunstwerk ook deze expertise weerspiegelen. De grootste troef van kunsttherapie is dat het in staat is om gevoelens en gedachten te verbeelden die soms moeilijk onder woorden te brengen zijn!

Waarom Positive Discipline

Willen we dat kinderen ons blindelings geloven of willen we net hebben dat ze voor zichzelf kunnen denken en kritisch zijn? Willen we steeds doordrammen over fouten of willen we samen zoeken naar oplossingen? Willen we perfect zijn of zijn kleine stappen die verbeteren ook goed?

De methode Positive Discipline van Jane Nelsen vertrekt vanuit heel herkenbare voorbeelden van uitdagingen waar we soms tegenaan lopen. In het boek en de cursus worden meer dan 52 verschillende tools uitgebreid beschreven. Van zodra je met een tool aan de slag gaat merk je verandering en dat geeft hoop en motivatie om door te zetten.

Het mooiste aan de methode is dat het ouders en kinderen in hun kracht zet, het verstevigt de onderlinge verbondenheid en verbetert de communicatie. Door samenwerking leren ouders vriendelijk en vastberaden te zijn en worden ze ook een voorbeeldrol in gewenst gedrag. Kinderen leren hoe ze moeten nadenken, krijgen meer zelfvertrouwen, en gaan minder snel in machtsstrijd.

Wil je hier meer over weten? Schrijf je dan nu in voor een  gratis info-avond of  bestel het boek en schrijf je in voor onze oudercursus.

Enigma Coach helpt je op weg

Stap 1 - aanmelding

Neem contact op met ons voor een kennismakingsgesprek. Dit kan zowel na doorverwijzing als op eigen initiatief, zowel voor jezelf als voor je kind.

Stap 2 - intakegesprek

Tijdens het kennismakingsgesprek leren we elkaar kennen en bevragen we de moeilijkheden die je ervaart, individueel en/of als gezin, alsook de verwachtingen die je hebt. We geven uitleg over onze werkwijze en tegen het einde van het gesprek bepalen we het traject dat we zullen volgen. Elke aanmelding wordt in ons team besproken om telkens een zo goed mogelijk persoonlijk traject te kunnen opzetten, dit is de kracht van een multidisciplinaire samenwerking.

Stap 3 - sessies

Het traject gaat van start. De duur, frequentie en inhoud is afhankelijk van de gekozen aanpak.

Observaties van kinderen en/of gezinnen

Soms zijn er vragen over het gedrag van een kind en de manier waarop hiermee het best kan worden omgegaan. Dan kan het waardevol zijn dat wij tijdens het traject een gerichte observatie doen. Hiermee krijgen we een beeld op de aanleiding van het gedrag en kunnen we bepalen of het gedrag al dan niet situatiegebonden is en praktische tips geven.

Stap 4 – Evaluatie

Zowel tijdens het traject als op het einde van het proces maken we een (tussentijdse) evaluatie op. Welke evolutie heeft je kind of heb je zelf al gemaakt? We staan even stil bij het proces dat we tot zover hebben doorgemaakt en kijken even vooruit naar de nog af te leggen weg zodat we op het einde van een volwaardig succes kunnen spreken.